Selecteer de taal

logo dr.versteeg

logo-bayer

De firma BAYER is de (ongewilde) grondlegger van de zogenaamde NATURAL NON-TOXIC TUMOR THERAPY zoals de SIS-therapy en andere therapieën waaronder de Moermantherapie. Die therapie is dus feitelijk niet ontwikkeld door de Vlaardingse arts Cornelis Moerman (1893 - 1988) maar door BAYER!! Bij het ontwikkelen van bepaalde medicijnen in de strijd tegen kanker gebruikten de wetenschappers van BAYER toenmalig postduiven als proefdieren. Daarbij ontdekten ze dat de duiven geen kanker ontwikkelden als gehoopt en gedacht door de onderzoekers van Bayer & Co. De onderzoekers van Bayer ontdekten verder dat de duiven een relatief hoge hoeveelheid stoffen in zich hadden welke ook voor mensen van groot belang zijn. Die stoffen waren: 
ijzer, zwavel, jodium, citroenzuur, vitamine A, D, E. en de vitamines van het B-complex. ( Vit.C. kwam enige tijd later om de hoek kijken).

BAYER besloot een groot aantal artsen aan te schrijven met de vraag mee te denken inzake het probleem "waarom ontwikkelen (deze) duiven geen kanker?". Daarbij werd aangegeven dat er zeer waarschijnlijk een verband bestond tussen voeding, kanker en leefwijze.
De Vlaardingse arts Moerman, overigens tot zijn dood aan toe een verwoed roker, liefhebber van een stevige slok en een goed stukje vlees, nam de bevindingen van Bayer voor kennisgeving aan en ontwikkelde op basis van die gegevens zijn zogenaamde Moermantherapie.
Tijdens een studiebespreking in 1937 over deze materie, meende Moerman voldoende gegevens te hebben vergaard om het één en ander als "eigen ontdekking" de wereld in te sturen.
Nagenoeg alle andere -meer serieuze artsen- vonden de bevindingen van Moerman voorbarige nonsens en zelfs ongepast, met name omdat nog heel veel vragen onbeantwoord bleven en het onderzoek als zodanig in een pril stadium. Moerman stelde dat hij zelf wel bepaalde wat goed was of slecht in zijn bevindingen. Spijtig genoeg veroorzaakte Moerman daarmee en door zijn koppige houding een negatief verzet bij ongeveer elke arts tegen de interessante bevindingen van BAYER en daarmee bewees Moerman de "natuurlijke geneeskunde" bepaald geen dienst. We mogen wel stellen dat dit negatieve optreden van Moerman tot aan de dag van vandaag gevoeld wordt.

bayer-logo-1904aHeel anders was het met dr. Nico Versteeg. Ook hij was zeer geïnteresseerd in wat BAYER aangedragen had en hij ging er mee aan de slag maar met respect en inachtneming voor wat er in het medisch veld nog meer aan belangrijke ontwikkelingen plaatsvond. En dat was veel, zeker in de jaren 1935 tot 1975. Ook op het vlak van veel betere onderzoekmethoden, diagnostische systemen, chirurgie en wat toen nog genoemd werd röntgenbestraling.
Dr. Versteeg nodigde Moerman uit eens samen aan tafel te zitten en wat inzichten naast elkaar te leggen om te zien of beider inzichten in elkaar geschoven konden worden of wellicht een nieuw inzicht ontwikkeld.
Helaas moest vastgesteld worden dat Moerman zich al te zeer vastgebeten had in wat hij noemde "zijn" therapie, waardoor hij niet meer terug kon komen op bepaalde inzichten zonder groot gezichtsverlies. Dat was tevens Moerman's einde van samenwerking met andere artsen welke in principe welwillend stonden richting een meer natuurlijke geneeskunde.

Dr. Versteeg ging verder waar, zo zei hij "Moerman verbeten stil bleef staan". Als arts KNO specialist had dr.Versteeg uiteraard ook een veel bredere kijk op het medisch veld en hij zag ook zeer goede ontwikkeling op andere terreinen.

Van dat inzicht en al hetgeen in de literatuur naar voren werd gebracht maakte dr. Versteeg gebruik en zo ontwikkelde hij langzaam maar zeker de Saving Immuun System Therapy, nu beter bekend als de SIS-therapy.

Hij kwam tot het wetenschappelijk inzicht dat kanker geen ziekte op zich is (geen ziekte op zich kon zijn, meende hij zelfs) maar een ontsporing van de stofwisseling.
(Geheel van biochemische reacties die plaatsvinden in het organisme en die noodzakelijk zijn voor het in leven blijven van dat organisme. Ook de afbraak van levende stof tot stoffen die worden uitgescheiden)

Daarom en met inachtneming van steeds meer belangrijke ontdekkingen door diverse wetenschappers, ontwikkelde dr. Versteeg de tweedelige SIS-therapy. De VOEDINGSTHERAPIE of VOEDINGSWIJZE en de SUPPLEMENTEN/PRODUCTEN.

Van EMINENT BELANG noemde dr. Versteeg het 1e deel van de SIS-therapy:  De VOEDINGSTHERAPIE of VOEDINGSWIJZE. Zonder gezonde voeding, zonder voldoende frisse lucht, zonder behoorlijk bewegen en zonder een positieve kijk op de wereld kan er geen gezond leven zijn, zo stelde hij.
SUPPLEMENTEN/PRODUCTEN zijn uiteraard ook van belang maar moeten vooral als extra en ondersteunend gereedschap worden gezien, zo is de mening van dr. Versteeg.

De SIS-therapy is volkomen in balans en kan zowel preventief als curatief worden ingezet. Nadrukkelijk wordt er steeds op gewezen dat de SIS-therapy voor wat betreft de VOEDINGSTHERAPIE of VOEDINGSWIJZE niet noodzakelijkerwijze door een arts hoeft te worden ingesteld. Wij stellen nadrukkelijk dat de SIS-therapy niet in de plaats hoeft te komen van eender welke door arts, specialist of ziekeninstelling ingestelde therapie of behandelingsvorm.

Voor wat betreft het gebruik van SIS- SUPPLEMENTEN/PRODUCTEN/vitaminen/mineralen enzovoorts, adviseren wij elke keer weer dat deze NOOIT in de plaats mogen komen van door de arts/specialist/ziekenhuis voorgeschreven medicatie of behandelingsvorm. Wel kan de SIS-therapy gebruikt worden ter ondersteuning van het eigen lichaamsherstellend vermogen en als positieve impuls om door te gaan naar herstel.

keyboard_arrow_up