Selecteer de taal

logo dr.versteeg

PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG ter voorkoming van elke denkbare ziekte inbegrepen natuurlijke kankerbestrijding en de natuur zelf het werk laten doen waar en wanneer mogelijk.

Meer dan 60 jaar staat het Dr. Versteeg Instituut voor het begrip 'preventieve gezondheidszorg' en 'natuurlijke kanker-bestrijding'. Twee begrippen waar we dagelijks -met u- vorm aan geven. Met name de door dr. Versteeg ontwikkelde S.I.S.-therapie is door inmiddels duizenden mensen met grote warmte ontvangen en uitermate succesvol gebleken, met name als preventieve therapie en ter ondersteuning bij kanker en (andere) chronische aandoeningen.

Onze doelstellingen zijn al even krachtig als eenvoudig:

"samen met u er voor zorgen dat u niet ziek wordt of, indien ziekte is vastgesteld, zorgen dat u zo snel als mogelijk weer hersteld, daar waar mogelijk door het zelfherstellend vermogen van het eigen lichaam en op een zo "natuurlijk" mogelijke manier". Ons streven is dus een zo veel mogelijk basaal functioneren met behulp van lichaamseigen krachten en met behulp van natuurlijke middelen indien mogelijk en gewenst.

Voor alle duidelijkheid: het Dr.Versteeg Instituut (met daarin opgenomen het Medisch Advies College) richt zich op gezondheid, gezond zijn en gezond blijven en wij stellen geen diagnoses. Dat laten wij geheel en al over aan uw huisarts en of uw behandelend arts/specialist.

Uiteraard volgen wij wel de bevindingen van de artsen en stellen wij daar onze aanvullende diensten of ondersteuning op af. De S.I.S.-therapie is dan ook geen op zich staande therapie, maar kan vlekkeloos samen gaan met andere therapieen inbegrepen chemokuren en bestralingen.

Preventieve gezondheidszorg man/vrouw/kind:

 • kinderwelzijn
 • maag-en darm
 • lichaamsgesteldheid (gewichtbeheersing, anti aging)
 • huid en huidaandoeningen (pimpels, rimpels, jeuk, allergie etc.)
 • sportprestaties
 • intieme verzorging
 • vermoeidheid (voorkoming van)
 • chronische vermoeidheid
 • oogaandoeningen
 • longaandoeningen
 • hart- en vaatziekten
 • fybromyalgie
 • fybriosis
 • vrouwenziekten algemeen
 • ouderdomsaandoeningen
 • maag- en darmaandoeningen
 • infecties
 • depressies
 • reuma
 • allergie├źn
 • toxische belasting
 • slijmvliesaandoeningen
 • stressziekten

Dienstverlening en samenwerking t.b.v. uw gezondheid  

We zijn er duidelijk in en we zeiden het al in onze opening hierboven: onze hulpverlening aan u kan alleen dan maar succesvol zijn indien u zelf bereid bent te knokken voor uw eigen gezondheid of herstel daarvan. Ook de S.I.S.-therapie is geen toverformule waarbij uzelf geen stap hoeft te verzetten. De instructies van uw behandelend arts opvolgen, voldoende (alcoholvrij) drinken, gezond en gevarieerd bewegen en onze adviezen nauwgezet in praktijk brengen zijn de sleutels tot het enorme succes van onze S.I.S.-therapie en andere vormen van begeleiding.

Onze dienstverlening richt zich op alle gezondheidsvraagstukken waarvoor u altijd GRATIS kunt 'aankloppen' met vragen. Zelfs persoonlijke begeleiding behoort tot de mogelijkheden. Het is ons streven daar waar mogelijk en niet te veel gevraagd in tijd, onze diensten en adviezen gratis aan te bieden.

Voor alle duidelijkheid: Het Dr.Versteeg Instituut (DVI) is een gratis Medisch Advies College gericht op gezondheid, gezond zijn, gezond worden en gezond blijven. Ook helpen wij u antwoord te vinden op vragen inzake gezondheidszorg en medische zaken. Binnen het DVI zijn uitsluitend vrijwilligers werkzaam. Het DVI verkoopt geen producten maar adviseert wel richting bepaalde producten, diensten of instellingen, indien van belang geacht en passende in het advies. Wij spreken geen voorkeur uit richting reguliere- alternatieve- of complementaire geneeskunde. Wij adviseren naar beste weten en kunnen, maar baseren ons advies op door u aangedragen informatie. Het is daarom dat het DVI nadrukkelijk elke verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid afwijst voor welk aangedragen advies dan ook. De vrijwilligers binnen het DVI zijn GEEN artsen maar adviseurs inzake gezondheid(szorg) en medische zaken. Wel zijn er artsen aan DVI verbonden of schakelen wij hulp in van derden.Wij stellen geen diagnose(s), daarvoor gaat u naar uw huisarts of behandelend arts/specialist. DVI gaat onder geen voorwaarde op de stoel van een of de behandelend arts/specialist zitten. Wij werken uitsluitend via het internet en persoonlijk bezoek of consult is niet mogelijk. Daar waar mogelijk kiezen we in onze adviezen voor simpele oplossingen, toepassingen of voedingsadviezen c.q. voedingssupplementen. Wij zullen nimmer adviseren medicijnen te stoppen of anders te gebruiken dan voorgeschreven door huisarts of specialist.

keyboard_arrow_up