Selecteer de taal

logo dr.versteeg

Het DR. VERSTEEG INSTITUUT (DVI) geeft GEZONDHEIDSADVIEZEN

Belangrijk bij het lezen van artikelen over gezondheid en medische onderwerpen alsmede grondstoffen informatie op deze website:

 • Alle informatie via het internet verkregen kan onjuist of onvolledig zijn. 
  Bijna alle informatie op de website van het DR. VERSTEEG INSTITUUT (DVI) ontstaat uit bijdragen van professionals, (ervarings-)deskundigen,vrijwilligers, literatuur en van internet bijdragen. Niet (altijd) is bekend of de aangedragen informatie up to date is en/of de aangedragen informatie geschreven is door personen welke over gekwalificeerde medische kennis beschikken en/of ervaring hebben met de materie.

  Het open karakter van we staat toe dat artikelen anoniem en soms vanuit onbekende motieven gewijzigd worden. Uiteraard doen we ons best alleen blijkbaar betrouwbare informatie aan te bieden, maar we kunnen de herkomst van artikelen soms niet traceren en er kunnen onder medisch deskundigen nieuwe feiten en inzichten bekend zijn die in deze artikelen niet voorkomen of op het moment van plaatsen (nog) niet bekend zijn.

  Beschouw de artikelen (op het internet in het algemeen) nooit als enige of als zonder meer gezaghebbende bron van informatie over gezondheid en ziekte. Raadpleeg bij ernstig ziek zijn of twijfelen altijd een arts of andere deskundige.
 • De artikelen op deze website zijn geen vervanging voor een consultatie bij een arts

  Diepgaande medische kennis kan vanaf een bepaald niveau niet op een begrijpelijke manier worden overgebracht aan een breed lezerspubliek. De teksten/artikelen/verwijzingen kunnen u wellicht enige algemene kennis en begrip bieden, maar zij kunnen en mogen niet leiden tot een diagnose of zelf ingezette behandeling van - of verbandhoudend met - uw persoonlijke klachten of omstandigheden. Daarvoor moet u zich wenden tot een of uw behandelend arts, of in relatie tot diergeneeskunde tot een dierenarts .
 • Experimenteer niet met uw gezondheid of met geneesmiddelen.

  Neem nooit op eigen initiatief (natuurlijke-)geneesmiddelen tot u afkomstig uit dubieuze landen of van niet traceerbare (internet)bedrijven of zonder dat die zijn voorgeschreven door een erkende arts of aanbevolen zijn door een (Nederlandse) apotheker, afgezien van medicijnen die zijn toegelaten voor zelfmedicatie, de zogenaamde OTCproducten. Verander ook nooit zelf de dosering van aan u voorgeschreven medicijnen, voedingssupplementen of natuurproducten, inbegrepen vitaminen.

  Vraag hiervoor advies bij het DR. VERSTEEG INSTITUUT of bij een apotheek of arts. Dit geldt ook voor alternatieve medicatie en medicatie voor dieren. Wij waarschuwen u in deze ook voor uitspraken of adviezen als 'baat het niet, het schaadt ook niet'! Juist dan zouden wij u willen oproepen niet in te gaan op de aangeboden adviezen en zeker niet over te gaan tot aankoop van producten/medicatie.
keyboard_arrow_up