Selecteer de taal

logo dr.versteeg

DE S.I.S.-therapie IN DE PRAKTIJK

S.I.S. dat staat voor Saving Immune System, vrij vertaald: beschermen of bewaren van het immunologisch systeem. Het in stand houden van het lichaamseigen afweersysteem zou men ook kunnen zeggen.

Heel belangrijk dus, want als het lichaamseigen afweersysteem niet meer - of niet goed meer - functioneert, dan zijn of worden mensen ziek of kunnen zelfs dood gaan. De S.I.S.-therapie kan op elk moment ingezet worden. De S.I.S.-therapie is vooral een ervaringstherapie. Van ingewikkelde theorieën, onverdedigbare stellingen en vooral dogma's is binnen de S.I.S.-therapie geen sprake. Dr. Versteeg wilde vooral resultaat zien, juist omdat hij zich realiseerde dat voor “zijn” patiënten de factor tijd zeer kostbaar is. (Chronische-) patiënten in het algemeen, kankerpatiënten in het bijzonder, of topsporters kunnen het zich niet permitteren tijd te verspillen. Daarom is er dus de SIS-THERAPIE, 

De S.I.S.-therapie is eigenlijk heerlijk eenvoudig. Binnen de S.I.S.-therapie geen gedoe met tientallen verschillende potjes vitamines, mineralen et cetera. Neen, ALLE benodigde voedingssupplementen, vitaminen, mineralen en zo verder, zijn verwerkt in eenvoudige  preparaten. Dat vereenvoudigt de therapie sterk, bevordert de therapietrouw en, ook HEEL BELANGRIJK, beperkt de KOSTEN enorm. De S.I.S.-therapie is de GOEDKOOPSTE non-toxische (natuurlijke anti- kanker) geneeswijze in Europa.

DE S.I.S.-therapie EN GOEDE VOEDING

Inmiddels hebben duizenden mensen kennis gemaakt met de S.I.S.-THERAPIE en voor velen daarvan heeft mede de S.I.S.-therapie een overleven tot meer dan TIEN-VIJFTIEN jaren kunnen bewerkstelligen.

Basis van de S.I.S.-therapie is dat patiënten en hulpverleners de handen ineen slaan om gezondheid sterk te implanteren in ons dagelijks bestel, in stand te houden en te beschermen, elke aanval te pareren en ziekte te bestrijden.

Goede voeding is van eminent belang.

De voeding van de mens moet minimaal bestaan uit: groente en fruit, groente- en fruitsappen, granen (o.a. zilvervliesrijst), volkorenbrood, olijfolie en in mindere mate plantaardige boter. In deze voeding moet minimaal in voldoende mate aanwezig zijn: de vitaminen A, B-complex, C, E, citroenzuur, jodium, zwavel, ijzer, foliumzuur en selenium.

De SAVING IMMUNE SYSTEM- THERAPIE is breed inzetbaar.

VOEDINGSTHERAPIE of VOEDINGSWIJZE en de SUPPLEMENTEN/PRODUCTEN.

Van EMINENT BELANG noemde dr. Versteeg dit deel van de SIS-therapie:  De VOEDINGSTHERAPIE of VOEDINGSWIJZE. Zonder gezonde voeding, zonder voldoende frisse lucht, zonder behoorlijk bewegen en zonder een positieve kijk op de wereld kan er geen gezond leven zijn, zo stelde hij. SUPPLEMENTEN/PRODUCTEN zijn uiteraard ook van belang maar moeten vooral als extra en ondersteunend gereedschap worden gezien, zo is de mening van dr. Versteeg.

De SIS-therapie is volkomen in balans en kan zowel preventief als curatief worden ingezet. Nadrukkelijk wordt er steeds op gewezen dat de SIS-therapie voor wat betreft de VOEDINGSTHERAPIE of VOEDINGSWIJZE niet noodzakelijkerwijze door een arts hoeft te worden ingesteld. Wij stellen nadrukkelijk dat de SIS-therapie niet in de plaats hoeft te komen van eender welke door arts, specialist of ziekeninstelling ingestelde therapie of behandelingsvorm.

Voor wat betreft het gebruik van SIS- SUPPLEMENTEN/PRODUCTEN/vitaminen/mineralen enzovoorts, adviseren wij elke keer weer dat deze NOOIT in de plaats mogen komen van door de arts/specialist/ziekenhuis voorgeschreven medicatie of behandelingsvorm. Wel kan de SIS-therapie gebruikt worden ter ondersteuning van het eigen lichaamsherstellend vermogen en als positieve impuls om door te gaan naar herstel

Het IMMUUNSYSTEEM: in goede handen van de S.I.S.-THERAPIE.

Het afwenden van kanker, fysiek herstellen daarvan -indien mogelijk- en het bewaren van gezondheid dat is het werkterrein van de SIS-THERAPIE. Maar we gaan verder. De SIS-THERAPIE is ook perfect inzetbaar bij alle maag-en darmvraagstukken, toxicologische risico’s, eczema en psoriasis reageren uitermate gunstig op de S.I.S.-THERAPIE. Maar, ook ME-, CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom), reuma en MS- patiënten laten ons weten uitermate positief over de S.I.S.-therapie te zijn.

Ook bij het in stand houden van een perfecte huid-, haar en bloedcirculatie is de SIS-THERAPIE wereldwijd gewaardeerd. En om het grote werkterrein van de SIS-THERAPIE nog maar eens te accentueren vermelden we dat de SIS-THERAPIE het uithoudingsvermogen en herstel bij blessures bij topsporters enorm verbeterd. Tientallen regionale-, nationale-, Europese- en wereldkampioenen presteren en recupereren veel beter dank zij de SIS-therapie.

De SIS-therapie kan dus zowel preventief als curatief ingezet worden bij ongeacht welke ziekte/aandoening dan ook.

DE S.I.S.-therapie bij REGULIERE BEHANDELINGEN

De S.I.S.-therapie is geen zweverige "alternatieve geneeswijze". De S.I.S.-therapie is ontstaan binnen de reguliere geneeskunde, ontwikkelt als instrument voor een doelmatige aanpak ter bescherming van de gezondheid en het bewaren van de gezondheid. Preventieve gezondheidszorg is wat met de SIS-THERAPIE beoogt wordt. Wanneer ziekte in beeld komt adviseren wij u contact op te nemen met uw huisarts, specialist of vertrouwensarts.

De SIS kan perfect ingezet worden in combinatie met andere (reguliere) behandelingen. De SIS-therapie is uitermate compleet en breed toepasbaar. Het is dus niet nodig - zelfs niet gewensd - de SIS producten te combineren met andere ‘alternatieve’ producten (kruiden, vitaminen enzovoorts) omdat het gevaar van overdosering, doublures of ondeskundig advies te groot is.

De S.I.S.-therapie kan perfect ingesteld worden NAAST of BINNEN reguliere behandelingen. Binnen de SIS-THERAPIE zal nooit geadviseerd worden een door de behandelend arts of instelling ingestelde behandeling te staken of zonder nadrukkelijk overleg met de behandelend arts te wijzigen. De SIS-THERAPIE is een verlengstuk binnen de behandeling en nooit een obstructie.

Wat feiten en wetenswaardigheden.

Dr. Nico Versteeg ontwikkelde in de vijftiger jaren de S.I.S.-THERAPIE en kwam daarmee in 1970 voor het eerst naar buiten. Dat kenmerkt dr. Versteeg, want zorgvuldigheid in zijn handelen als arts en betrokkenheid bij zijn patiënten was zijn levensdoel.

Als arts-KNO-specialist werd dr. Versteeg herhaald geconfronteerd met ziekten als kanker en andere ernstige immunologische/chronische aandoeningen. Erger was, dat hij steeds vaker hoorde dat patiënten "uitbehandeld" waren, dat er voor die patiënten dus niets meer gedaan kon worden. Een aantal van die patiënten klopten bij dr. Versteeg aan voor hulp. En bij dr. Versteeg klopte men nimmer vergeefs aan voor hulp. Altijd was er een luisterend oor en oprechte aandacht. Vandaag de dag is dat luisterend oor en is die aandacht er nog steeds.
Het is daarom dat hij de S.I.S.-THERAPIE ontwikkelde en kwam daarmee inmiddels al meer dan 60 jaren geleden voor het eerst naar buiten kwam. 

VRAGEN en nog eens VRAGEN

Omschakelen naar het S.I.S.-dieet dient snel te gebeuren en mag in ieder geval GEEN  maanden in beslag nemen. Vervang producten wanneer ze opgebruikt zijn alleen door "goede en toegelaten" producten welke binnen het S.I.S.-dieet toegepast kunnen worden. Ook hier het advies de voedingsrichtlijnen goed te lezen. 

VERGOEDING of TERUGBETALING

Alle ziekenfondsen en particuliere ziektekostenverzekeraars vergoeden (arts-) consulten en door artsen voorgeschreven medicijnen. Vergoeding is echter afhankelijk van uw eigen ziektekostenverzekering en vooral van wat u verzekerd heeft binnen de aanvullende ziektekostenverzekering. Standaard kan gesteld worden dat voedingssupplementen, vitaminen enzovoorts niet vergoed worden. Daarom ook houden wij de kosten zo laag als mogelijk. De SIS-THERAPIE is de goedkoopste natuurlijke anti-kanker of non-toxische tumor therapie van heel Europa.  

S.I.S.-THERAPIE? Helemaal niet moeilijk!

TENSLOTTE ……………. U heeft vast en zeker nog vragen, daar zijn we van overtuigd. VEEL vragen hebben we kunnen beantwoorden, maar lang niet alle, dat weten we. U hebt inmiddels veel kunnen lezen over de S.I.S.-THERAPIE en het S.I.S.-dieet. Aanvangen met "de S.I.S." is niet echt moeilijk.

keyboard_arrow_up